درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Statins in Skin: Research and Rediscovery, From Psoriasis to Sclerosis 
Author: Adaeze Egesi BS, Grace Sun MS, Amor Khachemoune MD , Rashid M. Rashid MD PhD
Journal or Ebook Name: J Drugs Dermatol.
Volume, Issue, Year and Pages: August 2010 | Volume 9 | Issue 8 | Original Article | 921 | Copyright
Link: http://jddonline.com/articles/dermatology/S1545961610P0921X/1
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • sciencedirect قفل شد و باز شد در موضوع

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.