درخواست مقاله


rk1001

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: SOLAR PV POWER PLANT LOCATION SELECTION USING A Z- FUZZY NUMBER BASED AHP
Author: Cengiz Kahraman, Irem Otay
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.ijahp.org/index.php/IJAHP/article/view/540
DOI: https://doi.org/10.13033/ijahp.v10i3.540

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.