درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: The Information Axiom and its Implication
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Albano, L.D., Suh, N.P., “The Information Axiom and its
Implication,” Intelligent Concurrent Design: Fundamentals,
Methodology, Modeling and Practice, ASME, Vol. 66-DE,
1993.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.