درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.omicsonline.org/open-access/an-overview-of-recent-developments-in-the-field-of-wearable-smart-textiles-2165-8064-1000368-103397.html
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: An Overview of Recent Developments in the Field of Wearable smart textiles

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.