درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Risk Factors for Youth Problematic Internet Use: A Cross-sectional Study
Author: Leila Cherif, Hela Ayadi, Souhel Khemekhem, Yousr Moalla, Farhat Ghribi. 
Journal or Ebook Name: Adolescent Psychiatry 
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 4 , Issue 2 , 2014
Link: http://www.eurekaselect.com/121819/article
DOI: 10.2174/2210676604666140425111810

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.