درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Problematic Internet Use: A Case of Social Media Addiction
Author: Sandra M. DeJong. 
Journal or Ebook Name: Adolescent Psychiatry 
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 4 , Issue 2 , 2014
Link: http://www.eurekaselect.com/123249
DOI: 10.2174/221067660402140709122403

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.