درخواست کتاب از Taylor & Francis - ebsco


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Modern Infectious Disease Epidemiology,  3rd Edition
Author: Johan Giesecke
Journal or Ebook Name: 9781259642067
Volume, Issue, Year and Pages: 2017
Link: https://www.taylorfrancis.com/books/9781315222714
DOI: https://doi.org/10.1201/9781315222714

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.