درخواست کتاب


roya9

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر: سلام ممنون می شوم اگر فایل این کتاب را برای من بگیرید. 

The Construction of the Self

Second Edition
Developmental and Sociocultural Foundations

Susan Harter
Foreword by William M. Bukowski

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OZ2tCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=maternal+self+constructor&ots=WtcsdGeMSH&sig=OmI2PxGToG_hxpRJ6gKBKTa8IU0#v=onepage&q&f=false

Title: 
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: 
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.