درخواست مقاله


shahabs

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Toxoplasma gondii Immunoglobulin G Antibodies and Nonfatal Suicidal Self-Directed Violence
Author: anfen Zhang, MD, PhD; Lil Träskman-Bendz, MD, PhD; Shorena Janelidze, PhD; Patricia Langenberg, PhD; Ahmed Saleh, PhD; Niel Constantine, PhD; Olaoluwa Okusaga, MD; Cecilie Bay-Richter, PhD; Lena Brundin, MD, PhD; and Teodor T. Postolache, MD
Journal or Ebook Name: J Clin Psychiatry
Volume, Issue, Year and Pages: 2012;73(8):1069-1076
Link: http://www.psychiatrist.com/JCP/article/Pages/2012/v73n08/v73n0805.aspx
DOI: 10.4088/JCP.11m07532

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • sciencedirect قفل شد و باز شد در موضوع

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.