درخواست استاندارد


saeed naghiabadi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود استاندارد با مشخصات زیر:

Standard Categories: 
Standard Name: Implants for surgery -- Hydroxyapatite -- Part 6: Powders
Standard Number: 
Year: 
Link: https://www.iso.org/standard/53445.html

توضیحات: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13779:-6:ed-1:v2:en

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.