درخواست استاندارد


saeed naghiabadi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود استاندارد با مشخصات زیر:

Standard Categories: 
Standard Name: Implants for surgery — Hydroxyapatite — Part 3: Chemical analysis and characterization of crystallinity ratio and phase purity
Standard Number: ISO 13779-3:2018
Year: 
Link: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13779:-3:ed-2:v1:en

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.