درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Design, Implementation and Evaluation of a Clinical Decision Support System to Prevent Adverse Drug Events
Author: Guilherme Del Fiol, A62, Beatriz H.S.C. Rocha, Percy Nohama
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 740 - 744
Link: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/18352
DOI: 10.3233/978-1-60750-921-9-740

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.