درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: The Effect of Firm Size, Financial Leverage, and Profitability on Investment Opportunities Set Policy and Its Implications on Accounting Policy
Author: Lestari, Setyani Dwi; Riyadi, Sugeng
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: Advanced Science Letters, Volume 24, Number 4, April 2018, pp. 2342-2346
Link: https://www.ingentaconnect.com/content/asp/asl/2018/00000024/00000004/art00039
DOI:  https://doi.org/10.1166/asl.2018.10950

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.