درخواست کتاب از Cambridge 2


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Modeling and Approximation in Heat Transfer
Author: eon R. Glicksman, Massachusetts Institute of Technology , John H. Lienhard V, Massachusetts Institute of Technology
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 2018
Link: https://www.cambridge.org/core/books/modeling-and-approximation-in-heat-transfer/FD7244A4C3315B9E60E0FE15DE193502
DOI:  https://doi.org/10.1017/CBO9780511997907

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.