درخواست مقاله


saeed naghiabadi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Diagnostic Accuracy of the Sampling Utterances and Grammatical Analysis Revised (SUGAR) Measures for Identifying Children With Language Impairment
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://pubs.asha.org/action/doSearch?AllField=10.1044%2F2018_LSHSS-18-0050
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.