درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Biochemical changes in kiwifruit buds during dormancy under controlled and natural chilling
Author: Gheshlaghi Ebrahim Abedi1, Rabiei Vali*, Ghasemi Malek2, Razavi Farhang, Moghaddam Javad Fattahi2
Journal or Ebook Name: Indian Journal of Horticulture
Volume, Issue, Year and Pages: 2018, Volume : 75, Issue : 4 , First page : ( 597) Last page : ( 604)
Link: http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijh&volume=75&issue=4&article=009
DOI:  10.5958/0974-0112.2018.00100.7

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.