درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Hi

It seems the doi is not correct.
The doi of 10.4324/9780203483862 or 9781135456702 is related to the following book:

Encyclopedia of African History 3-Volume Set
I have this book

But there is not exists chapter 7 in this book
You can check that "10.4324/9780203483862-7" is not a valid doi

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.