درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119205906.ch4
DOI: 10.1002/9781119205906.ch4
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Chapter 4
Organisational Design
Book Editor(s): Gill Ringland Patricia Lustig Oliver Sparrow
First published: 19 September 2015 https://doi.org/10.1002/9781119205906.ch4

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.