درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Tetrazole 5-Acetic Acid Catalyzed Synthesis and Photophysical Study of 2-aryl-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-ones
Author: Mohabul A. Mondal*, Abdul Ashik Khan, Kanchan Mitra. 
Journal or Ebook Name: Letters in Organic Chemistry Volume 16 , Issue 3 , 2019
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 16 , Issue 3 , 2019
Link: http://www.eurekaselect.com/node/165099/article/tetrazole-5-acetic-acid-catalyzed-synthesis-and-photophysical-study-of-2-aryl-23-dihydroquinolin-41h-ones
DOI: 10.2174/1570178615666180904110642

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.