درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: 
Acute peritonsillar swelling: a unique presentation for Kawasaki disease in adolescence
Author:     James Thomas Connell, Jae Hong Park
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://casereports.bmj.com/content/2018/bcr-2018-224441.long#
DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bcr-2018-224441

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.