درخواست مقاله


rk1001

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: The Integrated Control of Cost and Progress of Construction Project Based on the Improved Earned Value of the Z-number Theory
Author: ZHAO Cheng-wei;DONG Xiong-bao;HONG Qing;School of Business,Guilin University of Electronic Technology;
Journal or Ebook Name: Journal of Engineering Management
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-JCGL201602025.htm
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
در 1 دقیقه قبل، rk1001 گفته است :

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:


Title: The Integrated Control of Cost and Progress of Construction Project Based on the Improved Earned Value of the Z-number Theory
Author: ZHAO Cheng-wei;DONG Xiong-bao;HONG Qing;School of Business,Guilin University of Electronic Technology;
Journal or Ebook Name: Journal of Engineering Management
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-JCGL201602025.htm
DOI: 

توضیحات: 

wait

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.