درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Analytical Profile of Thioridazine Thioridazine Hydrochloride  Author links open overlay panelEzzat M.Abdel-MoetyKhalid A.Al-Rashood Department of Pharmaceutical Chemistry, College of Pharmacy, King Saud University, P
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.