درخواست مقاله


Misagh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Detection and mitigation of pulse-delay attacks in pairwise-secured wireless sensor networks 
Author: Tooska Dargahi, Hamid HS Javadi*, Hosein Shafie, Payam Mousavi
Journal or Ebook Name: International Journal Of High Performance Computing And Networking
Volume, Issue, Year and Pages:  Volume 11, Issue 2, 2018
Link: https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJHPCN.2018.089891
DOI: 10.1504/IJHPCN.2018.089891

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • sciencedirect موضوع را قفل کرد
  • salam21 موضوع را باز کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.