درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Ectopie salivaire parotidienne double : mandibulaire et massétérine
Author: J.L. KahnRevue de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale
Journal or Ebook Name: Revue de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale
Volume, Issue, Year and Pages: Vol 103, N° 3  - juin 2002 pp. 195-197
Link: https://www.em-consulte.com/article/94419/article/ectopie-salivaire-parotidienne-double-mandibulaire
DOI: STO-06-2002-103-3-0035-1769-101019-ART14

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.