درخواست مقاله


Misagh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Homogeneous geodesics in homogeneous Riemannian manifolds – examples
Author: OLDŘICH KOWALSKI, STANA NIKČEVIĆ and ZDENĚK VLÁŠEK
Journal or Ebook Name: Geometry and Topology of Submanifolds X, pp. 104-112 (2000)
Volume, Issue, Year and Pages: 2000
Link: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789812792051_0009
DOI: 10.1142/9789812792051_0009

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.