درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.researchgate.net/publication/262058246_Controlling_ZIF-8_nano-_and_microcrystal_formation_and_reactivity_through_zinc_salt_variations
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
در 3 دقیقه قبل، IranPaper گفته است :

درخواست مقاله


Link or Title: https://www.researchgate.net/publication/262058246_Controlling_ZIF-8_nano-_and_microcrystal_formation_and_reactivity_through_zinc_salt_variations
DOI: 
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.