درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: SIMULATION OF ENTRAINED-FLOW BED COAL GASIFIER BY THE METHOD OF GIBBS FREE ENERGY MINIMIZATION
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-MTZH200404005.htm
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
در 8 دقیقه قبل، coolboy2004 گفته است :

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:


Title: SIMULATION OF ENTRAINED-FLOW BED COAL GASIFIER BY THE METHOD OF GIBBS FREE ENERGY MINIMIZATION
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-MTZH200404005.htm
DOI: 

توضیحات: 

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.