درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

در 17 دقیقه قبل، IranPaper گفته است :

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


Link or Title: http://www.thelancet.com/retrieve/pii/S2468125319300123
DOI: 
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.