درخواست مقاله از wiley


turkoglan

ارسال های توصیه شده

Title: STUDIES ON COPPER DEFICIENCY OF CATTLE: THE FATAL TERMINATION (“FALLING DISEASE”)

Author: H. W. Bennetts D.V.SC., R. Harley M.R.C.V.S., S. T. Evans B.sc.

Journal or Ebook Name: Australian Veterinary Journal

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 18, Issue 2, pages 50–63, April 1942

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1751-0813.1942.tb01462.x/abstract

DOI: 10.1111/j.1751-0813.1942.tb01462.x

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.