درخواست مقاله


turkoglan

ارسال های توصیه شده

Title: Molecular mechanisms of copper homeostasis

Author: Vasiliki Lalioti, Gemma Muruais, Yo Tsuchiya, Diego Pulido, Ignacio V. Sandoval

Journal or Ebook Name: Frontiers in Bioscience

Volume, Issue, Year and Pages : 14, 4878-4903, June 1, 2009

Link: http://www.frontbiosci.org/2009/v14/af/3575/fulltext.htm

Other link (optional): http://www.frontbiosci.org/2009/v14/af/3575/list.htm

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.