درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title:  radiation characteristics of flanged parallel plate waveguide 
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: سلام
kohei hongo radiation characteristics of flanged parallel plate waveguide transaction ieice japan vol 61-b no 3 pp 161-165 1978

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.