درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Evaluation of performance of eccentric braced frame with friction damper
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Amiri, J.V. / Navayinia, B. / Navaei, S.
in STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS ; 39 , 5 ; 717-732
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
TECHNO-PRESS LTD ; 2011

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.