درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: http://growingscience.com/beta/esm/2845-edgewise-and-flatwise-compressive-behaviour-of-foam-filled-sandwich-panels-with-3-d-high-density-polyethylene-skins.html
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.