درخواست مقاله-1


nouri

ارسال های توصیه شده

Title: Extrapolation of appearance of tablets and powders from accelerated storage tests

Author: 1. J. Thuro Carstense

Journal or Ebook Name: Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 53, Issue 9, pages 1050–1054, September 1964

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jps.2600530914/abstract

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.