درخواست مقاله-2


nouri

ارسال های توصیه شده

Title: Dried whole egg powder; accelerated storage tests to assess the effect of heat treatment, moisture content, and materials on the quality of dried sugar-egg mixtures.

Author: 5. HAY RL, PEARCE JA

Journal or Ebook Name: Canadian journal of research

Volume, Issue, Year and Pages : 1946 May;24:168-82

Link: http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/cjr46f-020

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.