درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Title: Business Planing
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Author: Vesselin Ivanov Blagoev Journal: SSRN Electronic Journal
Publisher: Elsevier BV
, Published in: 2014, Type: journal-article
URL: 10.2139/ssrn.2432695

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.