درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: INTEGRATION OF MEDICAL PHOTOGRAMMETRY AND GAS NEURAL NETWORK FOR INTELLIGENT DISEASE DIAGNOSIS
DOI: 10.4015/S1016237219500121
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
در 20 دقیقه قبل، IranPaper گفته است :

درخواست مقاله


Link or Title: INTEGRATION OF MEDICAL PHOTOGRAMMETRY AND GAS NEURAL NETWORK FOR INTELLIGENT DISEASE DIAGNOSIS
DOI: 10.4015/S1016237219500121
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

wait

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.