درخواست مقاله


raminbidaki

ارسال های توصیه شده

Title: Nutritional risk factors in esophageal cancer

Author: Nayar D, Kapil U, Joshi YK, Sundaram KR, Srivastava SP, Shukla NK, Tandon RK

Journal or Ebook Name: The Journal of the Association of Physicians of India

Volume, Issue, Year and Pages : 2000, 48(8):781-787

Link: http://europepmc.org/abstract/MED/11273469

لینک به دیدگاه

این دانشگاه رو چک کنید

Worcester Polytechnic Institute EZ

ژورنال مقاله فوق کلا رایگان است.وبه مقالاتش میشه دسترسی داشت البته ازسال 2006 به بعد .ولی این مقاله مربوط به سال 2000 است.

لینک به دیدگاه
ژورنال مقاله فوق کلا رایگان است.وبه مقالاتش میشه دسترسی داشت البته ازسال 2006 به بعد .ولی این مقاله مربوط به سال 2000 است.

نه بابا!! این گوگل اسکلار منو اغفال کرد :-? گفت این دانشگاه اکسس داره!!! عجب وضعی هست ها خوب چرا لینک مستقیم خودشو نداد؟ /:)

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.