درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Modulation of rat hepatic and kidney phase II enzymes by cabbage juices: comparison with the effects of indole-3-carbinol and phenethyl isothiocyanate V Krajka-Kuźniak, H Szaefer, A Bartoszek… - British journal of …, 2011 - cambridge.org
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
در 1 دقیقه قبل، IranPaper گفته است :

درخواست مقاله


Link or Title: Modulation of rat hepatic and kidney phase II enzymes by cabbage juices: comparison with the effects of indole-3-carbinol and phenethyl isothiocyanate V Krajka-Kuźniak, H Szaefer, A Bartoszek… - British journal of …, 2011 - cambridge.org
DOI: 
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

wait

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.