درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Mitochondrial Abnormalities in a Streptozotocin-Induced Rat Model of Sporadic Alzheimer's Disease
Author: Sonia C. Correia, Renato X. Santos, Maria S. Santos, Gemma Casadesus, Joseph C. LaManna, George Perry, Mark A. Smith, Paula I. Moreira.
Journal or Ebook Name: Current Alzheimer Research
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 10, Number 4, 2013, pp. 406-419
Link: http://www.eurekaselect.com/109157/article
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/car/2013/00000010/00000004/art00006?crawler=true
DOI: 10.2174/1567205011310040006

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.