درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

در 12 دقیقه قبل، IranPaper گفته است :

درخواست مقاله


Link or Title: 10.1016/j.future.2019.02.0044
DOI: 
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

wrong DOI?!

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.