درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Galeazzi A A M, Sgarbieri V C 1981b Substrate specificity and inhibition of polyphenoloxidase (PPO)from a dwarf variety of banana (Musa cauendishii, L.). J Food Sci 46 1404-1406.
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.