× برای این تاپیک محدودیت 2 پاسخ از طرف ارسال کننده تاپیک در نظر گرفته شده است. بعد از تعداد مشخص شده، تاپیک بسته می شود.

ارسال های توصیه شده

اکانت دانشگاه Edinburgh انگلستان

 

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

 

Library: http://ed.ac.uk/information-services/library-museum-gallery

Databases: http://ed.ac.uk/information-services/library-museum-gallery/finding-resources/library-databases/databases-a-z

AAPG Datapages
Access information:	Access on and off campus
Description:	AAPG Datapages provides access to American Association of Petroleum Geologist (AAPG) journal 'AAPG Bulletin' and related titles in Exploration and Petroleum Geology
 

 

a-n. The Artists' Information Company
Access information:	On and off campus.
Description:	a-n's purpose is to stimulate and support contemporary visual arts practice and to affirm the value of artists in society through advocacy and information, from the perspective of practicing artists. The a-n website offers straightforward routes to information of relevance to all engaged in the visual arts. A-n aims to represent the many voices, industry insights and wide range of activities within contemporary visual arts today. Resources include a Knowledge Bank, a Publications section and a Jobs and Opportunities section. All users can access the a-n archive of jobs and opportunities, for learning purposes. Because the University of Edinburgh Library is a member of JISC, all students can get a free student membership, giving them free access to a-n Current Jobs and Opportunities listings. Just enter the promotion code listed on the password page when you sign up at https://www.a-n.co.uk/register-student. Student membership allows full access to current jobs and opportunities, and enables members to post news on the a-n site, keep a blog, and so on.
Promotion code:	Password page to access the promotion code
 

 

ABELL (Annual Bibliography of English Language and Literature)
see entry for Annual Bibliography of English Language and Literature.
 

 

ABI/INFORM Complete
How to access the University network via the VPN
Access information:	Available on campus. Off campus access available using the VPN.
Description:	Approximately 5,000 full-text journals, dissertations, working papers, and key newspapers, as well as country-and industry-focused reports and data. Its international coverage gives researchers a complete picture of companies and business trends around the world. It is one of the most comprehensive business databases offering nearly 3,900 full-text titles covering business and economic conditions, corporate strategies, management techniques, as well as competitive and product information.
Coverage:	1950s onwards.
 

Academic OneFile
Access information:	
Access on and off campus.

Description:	
Home to approximately 17,000 titles, Academic OneFile is the largest academic InfoTrac collection, delivering quality content for students, scholars and general researchers 24/7.

Academic OneFile offers:

More than 11,000 peer-reviewed journals and more than 8,000 in full-text.
Full-text of The Economist from 1988 to the present, with no embargo.
Full-text of The New York Times from 1985 to present, updated daily.
Full-text for periodicals covered in major bibliographic resources such as CINAHL, BIOSIS, MLA, PsycINFO, ERIC, EconLit, RILM and others.
Thousands of podcasts and transcripts from NPR and CNN.
Elsevier abstracts from 1996 to present.
Full-text of The Times and Financial Times.
Trial ends:	
31/07/2018

 	Click here to provide trial feedback
 

Academic Search Complete
Access information:	Available on and off campus.
Description:	The Academic Search Complete multi-disciplinary database provides full text for more than 8,500 journals, including full text for more than 7,300 peer-reviewed titles. In addition to full text, this database offers indexing and abstracts for more than 12,500 journals and a total of more than 13,200 publications including monographs, reports, conference proceedings, etc. The database features PDF content going back as far as 1887, with the majority of full text titles in native (searchable) PDF format. Searchable cited references are provided for more than 1,400 journals.
Coverage:	1887-present.
 

 

Academic Video Online (Alexander St Press)
Access information:	
Access on and off campus

Description:	
Academic Video Online is a multidisciplinary collection of videos that touches on the curriculum needs of virtually every department. With thousands of thousands of titles available now and 400 new titles per month, this collection is unmatched in its breadth. Academic Video Online allows students and researchers alike to analyse unique and valuable content from over 500 producers and distributors around the world.

Title List	A title list as of Sept 2016 can be found here
Userguide:	http://proquest.libguides.com/AVON
 

Accessible Archives
Access information:	Access on and off campus.
Description:	Eyewitness accounts of historical events, vivid descriptions of daily life, editorial observations, commerce as seen through advertisements, and genealogical records. Includes archives from African American Newspapers, American County Histories, Civil War archives and many other eighteenth and nineteenth century newspaper and journal archives.
 

AccessEngineering
Access information:	Access on and off campus.
Description:	
AccessEngineering provides access to authoritative, regularly-updated engineering reference information and includes dynamic online features such as interactive tables and charts, calculators and instructional videos, as well as personalization tools which allow users to easily organise project information. Content includes:

- key sources such as Perry's Handbook for Chemical Engineers, Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers and Roark’s formulas for stress and Strain.

- Excel spreadsheet calculator tools for commonly used calculations

- Personalization tools for organising, highlighting and annotating critical information

- over 3900 interactive graphs as well as thousands of downloadable tables to make it easier to use and analyze key data

- Over 600 instructional videos, demonstrating step-by-step solutions to real-world engineering problems

- Engineering news feed delivers global news for all major engineering disciplines

- Business suite of references and videos for developing management, presentation and process skills.

Note:	If you receive an 'Error 400' message, please try clearing cookies or browser. The issue seems to occur in Chrome.
 

AccessMedicine
Access information:	Access on and off campus.
Description:	
AccessMedicine is an online platform providing 100+ medical textbooks, 1000+ quiz questions, self-assessment flashcards, 700+ video or audio clips, 30k+ images, clinical case vignettes, and other material to support students in biomedical sciences and clinical training. The AccessMedicine app gives offline access to clinical reference sources: Quick Medical Dx & Rx, Fitzpatrick's Color Atlas of Clinical Dermatology, Diagnosaurus, Guide to Diagnostic Tests (download app from http://www.unboundmedicine.com/accessmedicine - requires MyAccess registration on AccessMedicine website).

 

Acland Anatomy Online
Access information:	Access on and off campus.
Description:	High quality videos of Human Anatomy which use fresh, unembalmed specimens to retain the colour, texture and mobility of the living human body. Search or browse by structure. Links can be made to specific points of relevance in the videos. A concise synchronised narration runs throughout and transcripts are available for download. There are self-assessment exams covering all topics.
 

 

ACM Digital Library
Access information:	Access on and off campus
Description:	Full text of every journal article and conference proceedings ever published by the Association of Computing Machinery (ACM) and bibliographic citations from major publishers in computing.
 
ACO Music Data Analysis
see entry for Music Industry Data
 

Acta Sanctorum
Access information.	Access on and off campus
Description.	The Acta Sanctorum Database is an electronic version of the complete printed text of Acta Sanctorum, from the edition published in sixty-eight volumes by the Societe des Bollandistes in Antwerp and Brussels. It is a collection of documents examining the lives of saints, organised according to each saint's feast day, and runs from the two January volumes published in 1643 to the Propylaeum to December published in 1940. The Acta Sanctorum Database includes all prefatory material, original texts, critical apparatus and indices. Bibliotheca Hagiographica Latina reference numbers, essential references for scholars, are also included.
 

Aerial Digimap
Access information:	Access on and off campus. Users are required to register and agree the data licence. Follow instructions provided
Description:	
Aerial Digimap provides detailed aerial imagery data from Getmapping at various fixed scales. Most data is post-2011 with updates due each year. Maps can be viewed, annotated and printed and data can be downloaded for use in GIS or CAD software.

 

AES e-library
Access information:	Access on and off campus.
Description:	
The AES (Audio Engineering Society) e-library contains over 14,000 full-text documents covering the progression of audio research from 1953 to the present day. Documents include all AES Journal papers and all AES conference and convention papers.

 

 

Africa Wide Information - access ends 31/7/18
Access information:	
Access on and off campus

Description:	
Africa-Wide Information comprises an aggregation of 50 databases sourced from Africa, Europe and North America. Africa-Wide provides comprehensive, multidisciplinary information which documents research and publications by Africans and about Africa. Africa-Wide covers close to 4 million news articles, scholarly publications articles, books, reports, theses, citations, and grey literature. Records include article abstracts and some full text with keyword indexing to enhance relevant retrieval. The coverage is comprehensive from the 18th century to current and dates back to the 16th century. Africa-Wide Information is an essential resource for those with an interest in African research and publications and for those doing research in an African context, no matter the subject field. Further information on the full contents of this collection can be found here. 

 

African Writers Series
Access information:	Available on and off campus.
Description:	The African Writers Series is the electronic edition of the historic African Writers Series published by Heinemann Educational between 1962 and 2003. The online edition includes over 250 volumes of fiction, poetry, drama and non-fictional prose over these four decades by such authors as Nelson Mandela, Chinua Achebe, Tayeb Salih, Steve Biko, Ama Ata Aidoo, Nadine Gordimer, and Buchi Emecheta.
 	The database is fully searchable at the full-text level and is also integrated within Literature Online (see separate entry in this Databases A-Z list).
Coverage:	1962-present
 

agcensus
Access information:	Available on and off-campus from EDINA (Choose Login via UK federation).
Description:	Agricultural Census data for England, Scotland and Wales downloadable or visualised as grid square estimates at 2km, 5km and 10km level of resolution.
Coverage:	1969 to present.
 

Agricola
Access information:	Free access on and off-campus from US National Agricultural Library.
Description:	Bibliographic database of citations to the agricultural literature created by the US National Agricultural Library (NAL) and its co-operators. The records describe publications and resources encompassing all aspects of agriculture and allied disciplines.
Coverage:	15th Century-present.
 

allAfrica.com
Access Information:	Access on campus or off campus.
Description:	allAfrica's news and information archive is a distinctive large and growing collection containing over 3.6 million articles and documents. AllAfrica collects and aggregates articles from African news organizations, as well as documents and releases from several hundred governmental, nongovernmental and international institutions.
Coverage:	1996 - present
 

Alloy Phase Diagram Database
Access information:	Access on and off campus.
Description:	More than 40,000 binary and ternary alloy phase diagrams, from over 9,000 systems. With associated crystal and reaction data. From ASM International.
 

 

AMED
Detailed information about AMED
Access information:	Access on and off-campus.
Description:	Data from 500 international health care journals held by the British Library supplemented by relevant records from Medline. Subjects covered include: acupuncture, homeopathy, palliative care, occupational therapy and holistic treatments.
Coverage:	1885 - present.
Additional information:	NHS Staff and other authorised users: The Knowledge Network
 

America: History and Life
Access information:	Access on and off-campus.
Description:	Bibliographic reference to the history of the United States and Canada. The database comprises almost 400,000 bibliographic entries and covers over 2,000 journals published worldwide, providing an incomparable research tool for students and researchers of US and Canadian history.
Coverage:	Prehistory - present.
 

America's Historical Newspapers Series 2
Access information:	Access on and off campus.
Description:	Includes more than 1,000 U.S. historical newspapers published between 1736 and 1920.
 	Includes Early American Newspapers Series 2, 1758-1900
 	Search by dates/eras, article types (news & opinion, election returns, letters, poetry/songs, legislative, prices, advertisements, matrimony & death notices), region/state, and newspaper name.
 

American Film Institute Catalog
Access information.	Access on and off campus.
Description.	The AFI Catalog, the premier, authoritative resource of American film information, covers the history of American cinema comprehensively from 1893 to 1975, with full or short records for films from 1976-2014. New records are added each year by the AFI's editorial team.
Coverage:	1893 to 2014.
Further information:	A user guide to the AFI Catalog can be found here. The AFI Catalog can also be cross-searched along with the Film Index International and the FIAF International Index to Film Periodicals via ProQuest's Screen Studies Collection.
 

American Foreign Relations since 1600: a guide to the literature
Access information:	Access on campus.
Description:	This is an e-book and annotated bibliography covering American International Relations throughout wars and presidencies.
Coverage:	1600 - 2007
 

 American Periodicals
Access information:	Access on and off campus
Description:	This database contains over 1500 full-text periodicals published in between 1740 and 1940. Subjects cover history, literature, history of science and medicine, law, news and magazines, politics, religion, education, women’s studies, and art. Titles range from Benjamin Franklin's General Magazine and America's first scientific journal, Medical Repository; popular magazines such as Vanity Fair and Ladies' Home Journal; regional and niche publications; and ground-breaking journals like The Dial, Puck, and McClure's.
Coverage	1740-1940
 

 

Amica Library
Access information:	Available on and off campus. NB full resolution access to the images is only available on campus.
Description:	A collection of over 108,000 high quality images from North American art museums, presented using the Luna Insight browser.
 

Amirsys Imaging Reference Center
Access information:	Access on and off campus.
Description:	
Radiology references with high-quality images, classical diagnoses, and evidence-based clinical content. Contents include:

72,000 x-ray, CT, MR, and ultrasound illustrations and images.
 evidence-based content – including over 4,000 diagnoses provided by imaging experts.
 over 40,000 journal references.
 

Anatomy & Physiology Online on campus link
Anatomy & Physiology Online off campus link
Access Information:	Access on and off campus
Description:	This online resource provides 20 interactive modules on human anatomy and physiology, with 3D images, animations, audio, text articles, case studies and quizzes.
Notes:	 Please note you may need to allow pop-ups in your web browser to view all the content. Not all images display when using the off campus url.
 

Anatomy TV
Access Information:	Access on and off campus
Description:	A multimedia 3D anatomy learning resource with interactive modules, animations and quizzes on organs, regions of the body, or anatomical systems.
 

L'Annee philologique
Access Information:	Access on and off-campus.
Description:	L'Année philologique on the Internet is the digital version of L'Année philologique, a database published by the Société Internationale de Bibliographie Classique, in collaboration with the Society for Classical Studies (founded as the American Philological Association). L'Année philologique on the Internet covers 88 years of classical bibliography with volumes 1 (1924-1926) to 85 (2014). Updated annually
Coverage:	1924 to 2014.
 

Annual Bibliography of English Language and Literature (ABELL)
Access information:	Access on and off campus
Description:	Covers all aspects and periods of English literature, including British, American and Commonwealth writing. Coverage is international, including material in languages other than English published anywhere in the world from 1920 onwards. ABELL is complied under the auspices of The Modern Humanities Research Association (MHRA).
Coverage:	Anglo-Saxon literature- present day literature
 

Anthropology Plus
Access information:	Access on and off campus.
Description:	Brings together into one resource the highly respected Anthropological Literature from Harvard University and Anthropological Index, Royal Anthropological Institute from the UK. It provides extensive worldwide indexing of journal articles, reports, commentaries, edited works, and obituaries. It offers excellent coverage of all core periodicals in the field in addition to local and lesser-known journals. Anthropology Plus contains bibliographic records only.
Coverage:	Late 19th century to the present.
 

Anthrosource
Access information:	Access on and off campus.
Description:	Anthrosource is a portal to full text anthropological resources. Search Anthropological Association (AAA) publications , plus a complete electronic archive of all AAA journals to the present.
 

Apabi China Digital Library
Download Apabi Reader
Access information:	Access on and off campus. Apabi e-books can be read online via a web browser or with Apabi Reader. To download Apabi Reader follow the link above and select the right version for your operating system. For on campus access, Apabi Reader is available on all open-access lab PCs. From the program list, click on "Apabi Reader", and then choose Apabi Reader to open the program.
Description:	This full text database contains about 5,000 Chinese e-books, 73 titles (200 volumes) of yearbooks and the online version of the People's Daily newspaper from 2013. For the archives of this newspaper, please see database entry for People's Daily.bjects including language, literature, history, religion, and traditional Chinese medicine. There are about 5,000 Chinese e-books and 200 current yearbooks by region or subject.
 

Arab-Israeli Relations, 1917-1970: The Middle East Online, Series 1
Access information:	Access on and off campus.
Description:	The database offers a wide range of primary source materials (including letters, minutes, reports and maps) at the National Archives, London, from the Foreign Office, Colonial Office, War Office and Cabinet Papers from the 1917 Balfour Declaration through to the Black September war of 1970-1, documenting the context of the Arab-Israeli conflict as well as British diplomacy towards Israel and the Arab States.
 

The Arabidopsis Information Resource (TAIR)
Access information:	Access on and off campus
Description:	The Arabidopsis Information Resource (TAIR) maintains a database of genetic and molecular biology data for the model higher plant Arabidopsis thaliana . Data available from TAIR includes the complete genome sequence along with gene structure, gene product information, gene expression, DNA and seed stocks, genome maps, genetic and physical markers, publications, and information about the Arabidopsis research community. Gene product function data is updated every week from the latest published research literature and community data submissions.
 

ARAS: The Archive for Research in Archetypal Symbolism
Access Information:	Access on and off campus
Description:	The ARAS archive contains about 17,000 photographic images, each cross-indexed, and accompanied by scholarly commentary. The commentary includes a description of the image with a cultural history that serves to place it in its unique historical and geographical setting. Often it also includes an archetypal commentary that brings the image into focus for its modern psychological and symbolic meaning, as well as a bibliography for related reading and a glossary of technical terms. This online resource will be of particular interest to students and staff of Edinburgh College of Art, and the Schools of History, Classics and Archaeology, and Literature, Languages and Culture.
 

Archaeopress Digital Subscription Service
Access Information:	Access requires use of library link as listed on password page as well as the username and password.
Description:	E-books in archaeology. Around 10-15 new books are added each month. Subscribed e-books will be listed on DiscoverEd. Open access e-books are also available.
Further information:	Archaeopress Title list - January 2015
 

 

ArchiveGrid
Access information:	Access on and off campus.
Description:	ArchiveGrid includes over 5 million records describing archival materials, bringing together information about historical documents, personal papers, family histories, and more. With over 1,000 different archival institutions represented, ArchiveGrid helps researchers looking for primary source materials held in archives, libraries, museums and historical societies.
 

Archives Hub
Access information:	Free access on and off-campus from Archives Hub.
Description:	The Archives Hub provides a single point of access to descriptions of archives and manuscript collections held in UK universities and colleges. At present these are primarily at collection-level, although where possible they are linked to complete catalogue descriptions. Currently some 800-900 descriptions of Edinburgh University Library collections.
Coverage:	Thousands of descriptions of archive collections held in over 220 UK repositories.
 

Archives Unbound
Access information:	
Access on and off campus.

Description:	
Archives Unbound presents topically-focused digital collections of historical documents that support the research and study needs of scholars and students at the college and university level. Collections in Archives Unbound cover a broad range of topics from the Middle Ages forward-from Witchcraft to World War II to twentieth-century political history. Collections are chosen for Archives Unbound based on requests from scholars, archivists, and students.

There are currently 265 collections in Archives Unbound, covering a large range of subject areas, and new collections are added every year. To see a full list of all the collections and what they cover click on Browse in the Your Collections box and you can either view as alphabetical list or browse by category. Alternatively, click here.

Trial ends:	
31/07/2018

 	Click here to provide trial feedback
 

Arkyves
Access information:	
Access on or off campus.

Description:	A Reference tool for the History of Culture: Arkyves is a database, treasure trove and toolbox for those interested in the History of Culture. It is a single access point for thematic searches across a wide variety of cultural heritage collections, contributed by partners like the Dutch Rijksmuseum, the Netherlands Institute for Art History, the Herzog August Bibliothek, and the university libraries of Milan, Utrecht, Glasgow, and Illinois. Ordering and re-ordening motifs, themes, stories and iconographic details in kaleidoscopic fashion Arkyves will make you find many things you did not realize you were looking for.
 

Art and Architecture Archive
Access information.	Access on and off campus.
Description.	This archival collection of digitized searchable backfiles from first issue to the year 2005, of many of the foremost art and architecture magazines of the 20th-century, supports scholarship across the spectrum of disciplines in the arts, from fine and applied arts through to interior design, industrial design, and landscape gardening. The title list includes: Apollo, Architectural Review, Architects Journal, Art Monthly, British Journal of Photography, Country Life, Eye, Graphis, Ornament and more.
Coverage:	1895 - 2005
 

Art and Architecture Source
Access information:	
Access on or off campus.

Description:	Art Source covers a broad range of related subjects, from fine, decorative and commercial art, to various areas of architecture and architectural design. Providing over 600 full-text journals, more than 220 full-text books, and a collection of over 63,0000 images, it is designed for use by a diverse audience, including art scholars, artists, designers, students and general researchers.
 

 

ARTBibliographies Modern
Access information:	Access on and off campus.
Description:	The ARTbibliographies Modern database provides references (with abstracts) to journal articles, museum bulletins, exhibition catalogues, books, essays, and dissertations covering modern and contemporary art and design. Subjects covered include photography, textiles, furniture and interior design, graphic design, computer and electronic art, artists' books, video art, jewellery, theatre arts, pottery, illustration, costume, needlecraft, calligraphy, and glass art.
Coverage:	1974 - present.
 

ARTFL-FRANTEXT
Access information:	Available on and off campus
Description:	ARTFL-FRANTEXT is the main database of the ARTFL Project (American and French Research on the Treasury of the French Language). It consists of over 3500 transcribed texts ranging from classic works of French literature to various kinds of non-fiction prose and technical writing from the 12th to the 20th century. Genres include novels, poetry, theatre, journalism, essays, correspondence, and treatises. Subjects include literary criticism, biology, history, economics, and philosophy. In most cases standard scholarly editions were used in converting the text into machine-readable form, and the data contain page references to these editions.
 

Arts and Humanities Citation Index - part of Web of Science Core Collection
Web of Science Core Collection - alternative login
Access to the University network via the VPN
Access information:	Access on and off-campus. Not working? Try clearing your cookies. Alternatively, use the Alternative login (with the VPN service if off campus) and choose Web of Science Core Collection from "All Databases" drop down menu.
Description:	Part of Web of Science Core Collection. A multidisciplinary index containing details of every substantive item in 1,200 arts and humanities journals, as well as references to books included in book reviews, and live performances, films, records, and television and radio broadcasts. Contains over 2 million references.
Coverage:	1906 - present.
 

Arts and Humanities Full Text, Proquest
Access Information:	Access on and off campus
Description:	Full-text of the contents of hundreds of titles in Art, Archaeology, Architecture, Design, Philosophy, Music, Literature, Theatre and Cultural Studies.
 

ARTstor
Access information:	Access on and off-campus.
Description:	ARTstor is a digital library of images covering the arts, architecture, humanities, and social sciences. The collections comprise contributions from outstanding museums, photographers, libraries, scholars, photo archives, and artists and artists' estates. If you wish to download images for your own scholarly use you will need to Register with ARTstor, once you have logged in with EASE. By registering your email address and creating a password you will create a profile which will allow you to download images and save images to folders as part of "My ARTstor". Note: To register for an ARTstor account, you must be on-site at your institution, or logged in through your institution's proxy server.
Coverage:	One million plus digital images.
Userguide:	http://artstor.libguides.com
 

ArXiv.org E-Print Repository
Access information:	Access on and off-campus from Cornell University.
Description:	Searchable, full-text repository of author-submitted research papers for physics, mathematics, non-linear science, computer science and quantitative biology. Originally hosted by Los Alamos National Laboratory, this is a moderated repository which has an author endorsement system in operation. Papers in arXiv.org are often pre-prints but the published version of articles may also be available. Email alerts or RSS feeds available. Limited citation searching is possible via CiteBase (but for a published paper use the Science Citation Index).
Coverage:	1991-present.
 

Asahi Shimbun Kikuzo
Access to the University network via the VPN
Access information.	Available on campus. Off campus access available using the VPN - link above.
Description.	Access to the current issues as well as the complete archive of the Japanese newspaper Asahi Shimbun. Also available are two weekly magazines, Aera and Shūkan Asahi, and an annual new-word dictionary Chiezō, Who’s Who Database, and Historical Photo Archive. For Asahi Shimbun, issues from 1985 to the present are available as full text; Pre-1985 issues back to 1879 when the newspaper was first published (as Osaka Asahi Shimbun) are available in facsimile format. The Historical Photo Archive contains more than 10,000 photographs, the majority ranging from before and after the Manchurian Incident to the period after the defeat in war.
 

ASSIA (Applied Social Science Index and Abstracts)
Access information:	Access on and off campus.
Description:	
Indexing and abstracting tool covering health, social services, psychology, sociology, economics, politics, race relations and education. Updated monthly, ASSIA provides a comprehensive source of social science and health information for the practical and academic professional. It contains records from over 500 journals published in 16 different countries, including the UK and US.

Detailed information about ASSIA

Coverage:	1987-present.
NHS Staff and other authorised users: 	The Knowledge Network
 

ASTM Compass
Access information:	Access on and off campus.
Description:	Full-text of 13,000+ active standards, 39,000 historical standards and 5,000+ withdrawn standards from the ASTM. Also includes full-text journals, books, manuals, data series and technical papers from the ASTM as well as videos of test method procedures, apparatus setup, materials and preparation of specimens. ASTM was formerly known as the American Society for Testing and Materials.
 

ATLA Religion Database with ATLA Serials
Access information:	Access on and off-campus.
Description:	Covers all aspects of religion. ATLA Serials include full text access to over 320 journals. Citation information will indicate where full text is available.
Coverage:	Religion Index I: Periodicals 1949 to date, Religion Index II, Multi-author works 1960 to date, Index to Book Reviews in Religion 1949 to date, Research in Ministry 1981 to date. More coverage info available from https://www.ebsco.com/products/research-databases/atla-religion-database-with-atlaserials
 

Australian Education Index
Access information:	Access on and off campus
Description:	The Australian Education Index is a comprehensive collection of educational research documents relating to educational trends, policy, and practices. The database is produced by the Cunningham Library at the Australian Council for Educational Research and is Australia's largest source of education information. Coverage includes trends and practices in teaching, learning and educational management.
Coverage:	1977 - present
 

Avery Index to Architectural Periodicals
Access information:	Access on and off campus.
Description:	Indexes more than 325 current and 3,080 retrospective U.S. and foreign journals on archeology, architecture, city planning, conservation and restoration, interior design, museums and sustainable design. Produced by the Getty Information Institute and Columbia University.
Coverage:	1977 - present. City planning from 1930s to present. Updated weekly.
لینک به دیدگاه
 • WwW ویژه شد،مهم شد و غیرویژه شد در موضوع
 • WwW موضوع را قفل کرد
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.