درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: \"Modularity versus Functionality - a Survey and Application
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: A. C. Stryker and D. R. Jacques, \"Modularity versus
Functionality - a Survey and Application \" presented
at the 7th Annual Conference on Systems
Engineering Research 2009 (CSER 2009),
Loughborough University - UK, 2009.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.