درخواست مقاله 1


mahdi109

ارسال های توصیه شده

Title: The linear stability of channel flow of fluid with temperature-dependent viscosity

Author: D. P. Wall a1 and S. K. Wilson a1

Journal or Ebook Name: Journal of Fluid Mechanics

Volume, Issue, Year and Pages : Journal of Fluid Mechanics / Volume 323 / September 1996, pp 107-132

Link: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=379177

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.