درخواست کتاب Springer


mahdi109

ارسال های توصیه شده

Title: ELECTRE and Decision Support

Methods and Applications in Engineering and Infrastructure Investment

Author: Martin Rogers,

Michael Bruen,

Lucien-Yves Maystre

Journal or Ebook Name: Springer

Volume, Issue, Year and Pages : ISBN: 978-1-4419-5108-3 (Print) 978-1-4757-5057-7 (Online)

Link: http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-5057-7/page/1

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.