در خواست دانلود مقاله


goodevils66

ارسال های توصیه شده

Title: Cysteine-induced H2S emission, ATP depletion, and membrane electrical responses in oat coleoptiles

Author: E. Staley

Journal or Ebook Name: Physiologia Plantarum

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 64, Issue 2, June 1985, Pages: 217–222

Link: http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy2.otterbein.edu/doi/10.1111/j.1399-3054.1985.tb02339.x/abstract

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.