وقتی تو بیای


Injaneb

ارسال های توصیه شده

نه هـوای تازه و نه لباس نو می خـوام ... هفت سین من تویـــی من فقط تورو می خوام

 

دلم امشب از خـدا جز تو هیچی نمی خواد ... کاش یکی ما دوتا رو با هم آشتی مــی داد

 

شادی از تقـویمم بی تو رفت و برنگشت ... انتظارت منــو کشت ، توی سالی که گـذشت

 

سال نو یعنــی "تـــــو"، وقتی از در تو میای ... نذر کردم امشـب، سفره چیــدم که بیــــای

لینک به دیدگاه