درخواست مقاله از ASME


hrme80

ارسال های توصیه شده

Title: Dynamical Stress Concentration in an Elastic Plate

Author: Yih-Hsing Pao

Journal or Ebook Name: Journal of Applied Mechanics

Volume, Issue, Year and Pages : 29(2), 299-305, 1962

Link: http://appliedmechanics.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1395130

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.