درخواست مقاله از Springer


turkoglan

ارسال های توصیه شده

Title: Oxidant/antioxidant balance and trace elements status in sheep with liver cystic echinococcosis

Author: M. Heidarpour,

M. Mohri,

H. Borji,

E. Moghaddas

Journal or Ebook Name: Comparative Clinical Pathology

Volume, Issue, Year and Pages : 2012

Link: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00580-012-1523-5

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.